Kathodische bescherming voor zwembad

Bij de renovatie van het zwembad in Mechelen werd er belangrijke corrosie van de inwendige wapening vastgesteld ter hoogte van de ringbalken rond de kuip. De wapeningen bleken put corrosie te vertonen, hetgeen wijst op een chloride-geïnduceerde corrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in een zwembadomgeving waarbij chlorides aanwezig zijn in het zwemwater, maar ook in het poetswater.

De wapening in de ringbalken dient beschermd te worden tegen verdere corrosie door de aanwezige chlorides. Hiervoor werd het Cl- gehalte (> 0,51 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen. Voor dit project moet iedere 50 cm een Galvashield CC 135 ingeboord worden, teneinde een voldoende bescherming van de inwendige wapening te kunnen realiseren.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield CC 135 is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt 

Kathodische bescherming voor zwembad
DNSmaster