KUNSTSTOFWAPENING VOOR TUNNELS en SCHACHTEN

Meer en meer worden de glasvezelwapeningsstaven van Fortius in Diest, België gebruikt als tijdelijke wapening in tunnels en begin- of eindschachten voor Tunnel BoorMachines (TBM).

Tunnels die gebouwd worden met een TBM (tunnel boormachine) maken gebruik van een start- en ontvangstschacht voor de boormachine.

Deze schachten worden normaal gebouwd met diepwanden of secanpalen tot in een ondoordringbare grondlaag.

De diepwanden of secanpalen worden gewapend met traditionele wapeningskooien. Behalve in de zones waar de TBM (boormachine) de schacht verlaat of binnen treedt. In deze zone (ook wel “Softeye” genoemd) wordt gebruik gemaakt van kunststofwapening.

De kunststof wapeningsstaven van Fortius hebben een grotere treksterkte dan de traditionele staalwapening, maar een lagere dwarskrachtsterkte. Door deze lagere dwarskracht is het mogelijk dat de TBM gewoon door de wand van de diepwand boort, zonder de boorkop te beschadigen en zonder het normale oponthoud voor het wegbranden van de staalwapening. Dit geeft een substantiële tijdsbesparing als gevolg, reduceert de problematiek rond de waterdichtheid en is veiliger.

Ook worden de kunststof wapeningsstaven van Fortius gebruikt in zones waar detectielussen liggen in trambanen (kunststof wapening geleid niet), als ankers voor sandwichpanelen of dubbelwanden (geven geen koudebrug) en in constructies onderhevig aan corrosie. Ze vinden ook toepassing voor het structureel repareren van hout of als ankers voor natuursteen.

Kolommen omwikkeling met Fortius gelijmde wapening in Antwerpen

In 1995 werd er op de Frankrijklei in Antwerpen een parking aangelegd onder één van de gebouwen. Tijdens de plaatsing van de betonnen balken op de kolommen werd er vergeten een soepele oplegging te voorzien. Daar de balken geen bewegingsruimte hadden op de kolommen, zijn deze kolommen vanboven gescheurd door de temperatuurswerking. Ook is er in de loop van de jaren op verschillende plaatsen schade ontstaan ten gevolgen van water-insijpeling in de ontstane scheuren. Hierdoor is de inwendige wapening beginnen te roesten, waardoor het beton werd afgedrukt.

Bij de herstelling werd de aangetaste wapening vervangen en werden de scheuren geïnjecteerd met een epoxyhars.

Om krachtsoverdracht over de scheuren mogelijk te maken en alzo verdere scheurvorming te vermijden dienden de kolommen tevens omwikkeld te worden met soepele koolstofvezel folies van het type Fortius C Sheet 240. (zie foto hierbij gevoegd van een omwikkelde kolom)

De meeste kolommen werden vanboven bijkomend omwikkeld met 2 extra lagen Fortius C Sheet 240.

Fortius C Sheet 240 is een koolstofvezel folie die met een epoxyhars op de beton gelijmd wordt. Het heeft een treksterkte van meer dan 2000N/mm².

Na de herstelling kan de C Sheet 240 overschilderd worden met een beschermde eindlaag.

Verder biedt Fortius uit Diest ook nog de koolstofvezel lamellen (strips), niet corroderende glasvezelwapeningsstaven en vezels voor beton aan.

DNSmaster