Kathedraal La Laguna in Tenerife hersteld  met Fortius kunststof staven

De minister van Onderwijs, Cultuur en Sport, José Ignacio Wert, is zijn belofte aan de Kathedraal van La Laguna (Tenerife) nagekomen, Wert heeft de officiële openingsplechtigheid bijgewoond ter ere van de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden aan de Kathedraal van La Laguna, die zijn begonnen in 2002 .


De bisschop van Tenerife, Bernardo Álvarez, heeft uitgelegd, dat de technische beslissingen, om de koepel en gewelven te slopen en te vervangen door nieuwe betonnen koepels versterkt met de Fortius kunststofstaven, de meest duurzame oplossing is.
Gebouwd in de voormalige hoofdstad van Tenerife, La Laguna, waarvan het centrum in 1999 is uitgeroepen tot Erfgoed van de Menselijkheid, moest de kathedraal in 2002 gesloten en gestut worden, omdat delen van het dak ( 22 betonnen koepels) spontaan naar beneden kwamen en de kathedraal op instorten stond.

Om dit probleem op te lossen, heeft men de koepels en een deel van de kolommen gesloopt en deze vervangen door andere nieuwe koepels uit beton gewapend met de kunststofvezel staven van Fortius

De deskundige heeft aangegeven, dat deze kathedraal het eerste bouwwerk van zulke grote afmetingen is, dat in Spanje vervaardigd werd in het begin van de 20st eeuw uit gewapend beton. Maar spijtig genoeg is de wapening beginnen te roesten en heeft het ervoor gezorgd dat betondelen naar beneden vielen en kreeg het problemen met de stabiliteit.

Versterken gewelf van St. Donatustoren in Leuven

In een ver verleden maakte de St. Donatustoren deel uit van de middeleeuws stadsomwalling in Leuven, vermoedelijk opgetrokken in 1150. Begin 2014 werd gestart met de renovatie onder toezicht van Herita en het studiebureel Triconsult.

Het ingestorte bolgewelf van de binnenkamer werd gereconstrueerd naar middeleeuws model. De renovatie werd uitgevoerd door NV DeNys uit Gent. Om de horizontale lasten van het nieuwe gewelf in de muren op te nemen werden er de Aslan 100, glasvezel wapeningsstaven gebruikt.

Kathodische bescherming voor zwembad

Bij de renovatie van het zwembad in Mechelen werd er belangrijke corrosie van de inwendige wapening vastgesteld ter hoogte van de ringbalken rond de kuip. De wapeningen bleken put corrosie te vertonen, hetgeen wijst op een chloride-geïnduceerde corrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in een zwembadomgeving waarbij chlorides aanwezig zijn in het zwemwater, maar ook in het poetswater.

De wapening in de ringbalken dient beschermd te worden tegen verdere corrosie door de aanwezige chlorides. Hiervoor werd het Cl- gehalte (> 0,51 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen. Voor dit project moet iedere 50 cm een Galvashield CC 135 ingeboord worden, teneinde een voldoende bescherming van de inwendige wapening te kunnen realiseren.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield CC 135 is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt 

Ebonex , kathodische bescherming voor de Boerentoren, Antwerpen

De gevel van de KBC-toren in Antwerpen krijgt een grondige restauratie. In de achterliggende staalstructuur van de toren is in de loop van de jaren corrosie ontstaan. De geselecteerde aannemer brengt nu actieve kathodische bescherming aan om verdere corrosie tegen te gaan. Daarnaast ondergaat de gevelbekleding een grondige opknapbeurt waardoor het sinds 1981 beschermde monument nog meer uitstraling krijgt.

De KBC-Toren in Antwerpen, met uitzicht op de Meir, was met zijn 87,5 meter de eerste Europese wolkenkrabber en een icoon van art-deco. De bouw van de toren, ook wel gekend als de Boerentoren, werd in 1931 voltooid. Later werden de panoramazaal en het KBC-logo nog bovenop de toren geplaatst, waardoor die nu 95,75m hoog is.

De architecten gebruikten een bouwtechniek die ook in veel Amerikaanse wolkenkrabbers terugkomt, zoals o.a. The Empire State Building. Die techniek maakt gebruikt van staalstructuren waarrond het gebouw wordt opgetrokken. Door geleidelijk indringend vocht langs de buitengevels heeft die staalstructuur na meer dan 80 jaar op een aantal plaatsen te kampen met corrosie.

De staalstructuur zelf kan uiteraard niet vervangen worden. Daarom brengt de aannemer actieve kathodische bescherming (ook gekend als impressed current cathodic protection, ICCP) aan via de buitenmuren. Concreet betekent dit dat in verschillende voegen de Ebonex ,keramische titanium-anodes,van Fortius uit Diest, geplaatst worden, waarmee de staalstructuur continu onder zeer lichte elektrische stroom zal staan. Deze techniek gaat op duurzame en blijvende wijze zowel de gevolgen als de verdere ontwikkeling van roestvorming tegen en garandeert een stabiele materiaalstructuur van het stalen gebinte.

Wereldwijd maken aannemers al langer gebruik van ICCP voor de restauratie van gebouwen met staalstructuur, op scheepswerven of voor het onderhoud van pijpleidingen. Deze beproefde techniek wordt nu voor het eerst in België toegepast bij de grootschalige restauratie van een gebouw met een staalstructuur en bekleed met natuursteen.

In totaal worden er zo’n 9.000 Ebonex anodes geplaatst, die samen op een jaar niet meer elektriciteit zullen gebruiken dan een gewone pc.

De Ebonex anodes worden geleverd door Fortius uit Diest. De kathodische bescherming systemen van Fortius werden ook al gebruikt voor het viaduct van Vilvoorde, de tanks voor de haaien in de zoo van Antwerpen, de James Ensor galerij en Formentor in Oostende en verschillende appartementsgebouwen aan de kust.

Het dossier voor de werken werd klaar gemaakt door Steenmeijer Architects uit Antwerpen dat al 30 jaar gespecialiseerd is in de conservatie, restauratie en herbestemming van monumentale en waardevolle gebouwen. Steenmeijer werkte het ontwerp samen uit met Triconsult NV uit Lummen, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in het onderzoek van de standzekerheid, de versterken en de consolidatie van gebouwen en structuren, ontwerp voor kathodische bescherming, alsook de studie, het onderzoek en de ontwikkeling van materialen en componenten.

DNSmaster