Kathodische bescherming voor zwembad

Bij de renovatie van het zwembad in Mechelen werd er belangrijke corrosie van de inwendige wapening vastgesteld ter hoogte van de ringbalken rond de kuip. De wapeningen bleken put corrosie te vertonen, hetgeen wijst op een chloride-geïnduceerde corrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in een zwembadomgeving waarbij chlorides aanwezig zijn in het zwemwater, maar ook in het poetswater.

De wapening in de ringbalken dient beschermd te worden tegen verdere corrosie door de aanwezige chlorides. Hiervoor werd het Cl- gehalte (> 0,51 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen. Voor dit project moet iedere 50 cm een Galvashield CC 135 ingeboord worden, teneinde een voldoende bescherming van de inwendige wapening te kunnen realiseren.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield CC 135 is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt 

Ebonex , kathodische bescherming voor de Boerentoren, Antwerpen

De gevel van de KBC-toren in Antwerpen krijgt een grondige restauratie. In de achterliggende staalstructuur van de toren is in de loop van de jaren corrosie ontstaan. De geselecteerde aannemer brengt nu actieve kathodische bescherming aan om verdere corrosie tegen te gaan. Daarnaast ondergaat de gevelbekleding een grondige opknapbeurt waardoor het sinds 1981 beschermde monument nog meer uitstraling krijgt.

De KBC-Toren in Antwerpen, met uitzicht op de Meir, was met zijn 87,5 meter de eerste Europese wolkenkrabber en een icoon van art-deco. De bouw van de toren, ook wel gekend als de Boerentoren, werd in 1931 voltooid. Later werden de panoramazaal en het KBC-logo nog bovenop de toren geplaatst, waardoor die nu 95,75m hoog is.

De architecten gebruikten een bouwtechniek die ook in veel Amerikaanse wolkenkrabbers terugkomt, zoals o.a. The Empire State Building. Die techniek maakt gebruikt van staalstructuren waarrond het gebouw wordt opgetrokken. Door geleidelijk indringend vocht langs de buitengevels heeft die staalstructuur na meer dan 80 jaar op een aantal plaatsen te kampen met corrosie.

De staalstructuur zelf kan uiteraard niet vervangen worden. Daarom brengt de aannemer actieve kathodische bescherming (ook gekend als impressed current cathodic protection, ICCP) aan via de buitenmuren. Concreet betekent dit dat in verschillende voegen de Ebonex ,keramische titanium-anodes,van Fortius uit Diest, geplaatst worden, waarmee de staalstructuur continu onder zeer lichte elektrische stroom zal staan. Deze techniek gaat op duurzame en blijvende wijze zowel de gevolgen als de verdere ontwikkeling van roestvorming tegen en garandeert een stabiele materiaalstructuur van het stalen gebinte.

Wereldwijd maken aannemers al langer gebruik van ICCP voor de restauratie van gebouwen met staalstructuur, op scheepswerven of voor het onderhoud van pijpleidingen. Deze beproefde techniek wordt nu voor het eerst in België toegepast bij de grootschalige restauratie van een gebouw met een staalstructuur en bekleed met natuursteen.

In totaal worden er zo’n 9.000 Ebonex anodes geplaatst, die samen op een jaar niet meer elektriciteit zullen gebruiken dan een gewone pc.

De Ebonex anodes worden geleverd door Fortius uit Diest. De kathodische bescherming systemen van Fortius werden ook al gebruikt voor het viaduct van Vilvoorde, de tanks voor de haaien in de zoo van Antwerpen, de James Ensor galerij en Formentor in Oostende en verschillende appartementsgebouwen aan de kust.

Het dossier voor de werken werd klaar gemaakt door Steenmeijer Architects uit Antwerpen dat al 30 jaar gespecialiseerd is in de conservatie, restauratie en herbestemming van monumentale en waardevolle gebouwen. Steenmeijer werkte het ontwerp samen uit met Triconsult NV uit Lummen, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in het onderzoek van de standzekerheid, de versterken en de consolidatie van gebouwen en structuren, ontwerp voor kathodische bescherming, alsook de studie, het onderzoek en de ontwikkeling van materialen en componenten.

KUNSTSTOFWAPENING VOOR TUNNELS en SCHACHTEN

Meer en meer worden de glasvezelwapeningsstaven van Fortius in Diest, België gebruikt als tijdelijke wapening in tunnels en begin- of eindschachten voor Tunnel BoorMachines (TBM).

Tunnels die gebouwd worden met een TBM (tunnel boormachine) maken gebruik van een start- en ontvangstschacht voor de boormachine.

Deze schachten worden normaal gebouwd met diepwanden of secanpalen tot in een ondoordringbare grondlaag.

De diepwanden of secanpalen worden gewapend met traditionele wapeningskooien. Behalve in de zones waar de TBM (boormachine) de schacht verlaat of binnen treedt. In deze zone (ook wel “Softeye” genoemd) wordt gebruik gemaakt van kunststofwapening.

De kunststof wapeningsstaven van Fortius hebben een grotere treksterkte dan de traditionele staalwapening, maar een lagere dwarskrachtsterkte. Door deze lagere dwarskracht is het mogelijk dat de TBM gewoon door de wand van de diepwand boort, zonder de boorkop te beschadigen en zonder het normale oponthoud voor het wegbranden van de staalwapening. Dit geeft een substantiële tijdsbesparing als gevolg, reduceert de problematiek rond de waterdichtheid en is veiliger.

Ook worden de kunststof wapeningsstaven van Fortius gebruikt in zones waar detectielussen liggen in trambanen (kunststof wapening geleid niet), als ankers voor sandwichpanelen of dubbelwanden (geven geen koudebrug) en in constructies onderhevig aan corrosie. Ze vinden ook toepassing voor het structureel repareren van hout of als ankers voor natuursteen.

Kolommen omwikkeling met Fortius gelijmde wapening in Antwerpen

In 1995 werd er op de Frankrijklei in Antwerpen een parking aangelegd onder één van de gebouwen. Tijdens de plaatsing van de betonnen balken op de kolommen werd er vergeten een soepele oplegging te voorzien. Daar de balken geen bewegingsruimte hadden op de kolommen, zijn deze kolommen vanboven gescheurd door de temperatuurswerking. Ook is er in de loop van de jaren op verschillende plaatsen schade ontstaan ten gevolgen van water-insijpeling in de ontstane scheuren. Hierdoor is de inwendige wapening beginnen te roesten, waardoor het beton werd afgedrukt.

Bij de herstelling werd de aangetaste wapening vervangen en werden de scheuren geïnjecteerd met een epoxyhars.

Om krachtsoverdracht over de scheuren mogelijk te maken en alzo verdere scheurvorming te vermijden dienden de kolommen tevens omwikkeld te worden met soepele koolstofvezel folies van het type Fortius C Sheet 240. (zie foto hierbij gevoegd van een omwikkelde kolom)

De meeste kolommen werden vanboven bijkomend omwikkeld met 2 extra lagen Fortius C Sheet 240.

Fortius C Sheet 240 is een koolstofvezel folie die met een epoxyhars op de beton gelijmd wordt. Het heeft een treksterkte van meer dan 2000N/mm².

Na de herstelling kan de C Sheet 240 overschilderd worden met een beschermde eindlaag.

Verder biedt Fortius uit Diest ook nog de koolstofvezel lamellen (strips), niet corroderende glasvezelwapeningsstaven en vezels voor beton aan.

DNSmaster