Batisecc, injectie creme tegen opstijgend vocht

Batisecc C is een oplosmiddelvrije créme gebruikt als horizontale afdichting tegen opstijgend vocht in muren. Het is een injectiesysteem op basis van silanen en siloxanen , dat een niet poriënvullende sperlaag in de wand aanlegt. Het bevat meer dan 80% actieve stoffen die actief blijven in vochtgehaltes tot 95 %.

Kunststof vezels voor buitenverharding en wegenbeton

Structurele vezelbeton voor Wegverhardingen

Enduro HP 45, macrovezels zijn een prijsgunstig alternatief voor wapening of staalvezels in wegverhardingen. Ze kunnen als structurele wapening gebruikt worden, verhogen de taaiheid, buigsterkte en impact resistentie van de betonverharding. De Enduro vezels worden aan het beton toegevoegd en homogeen ingemengd in de beton in de centrale of op de werf.

De voordelen van beton als toplaag van wegen en bedrijfsverhardingen is gekend.

Het toevoegen van Enduro vezels aan het beton leidt tot bijkomende voordelen:

* Grote weerstand tegen krimp– en torsie spanningen.

* Niet nodig om netten te leggen, dus sneller. Vezels zitten al in het beton.

* 3-dimensionele versterking of homogene wapening.

Toepassingen in de wegenbouw, fietspaden, openbare werken, bedrijfsverhardingen en haventerreinen.

Doseringen variëren van 5 tot 7 kg/m3 , afhankelijk van de belasting, betonkwaliteit, dikte van de betonverharding en ondergrond.

Onze ingenieurs kunnen de betonverharding met vezels zo ontwerpen dat de dikte van de betonvloer geoptimaliseerd wordt. Vraag vrijblijvend een ontwerp.

Enduro HP 45 bezit een EC Certificaat.

Kathodische bescherming voor zwembad

Bij de renovatie van het zwembad in Mechelen werd er belangrijke corrosie van de inwendige wapening vastgesteld ter hoogte van de ringbalken rond de kuip. De wapeningen bleken put corrosie te vertonen, hetgeen wijst op een chloride-geïnduceerde corrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in een zwembadomgeving waarbij chlorides aanwezig zijn in het zwemwater, maar ook in het poetswater.

De wapening in de ringbalken dient beschermd te worden tegen verdere corrosie door de aanwezige chlorides. Hiervoor werd het Cl- gehalte (> 0,51 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen. Voor dit project moet iedere 50 cm een Galvashield CC 135 ingeboord worden, teneinde een voldoende bescherming van de inwendige wapening te kunnen realiseren.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield CC 135 is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt 

KUNSTSTOFWAPENING VOOR TUNNELS en SCHACHTEN

Meer en meer worden de Aslan, glasvezelwapeningsstaven van Fortius in Diest, België gebruikt als tijdelijke wapening in tunnels en begin- of eindschachten voor Tunnel BoorMachines (TBM).

Tunnels die gebouwd worden met een TBM (tunnel boormachine) maken gebruik van een start- en ontvangstschacht voor de boormachine.

Deze schachten worden normaal gebouwd met diepwanden of secanpalen tot in een ondoordringbare grondlaag.

De diepwanden of secanpalen worden gewapend met traditionele wapeningskooien. Behalve in de zones waar de TBM (boormachine) de schacht verlaat of binnen treedt. In deze zone (ook wel “Softeye” genoemd) wordt gebruik gemaakt van de Aslan, kunststofwapening.

De Aslan wapeningsstaven hebben een grotere treksterkte dan de traditionele staalwapening, maar een lagere dwarskrachtsterkte. Door deze lagere dwarskracht is het mogelijk dat de TBM gewoon door de wand van de diepwand boort, zonder de boorkop te beschadigen en zonder het normale oponthoud voor het wegbranden van de staalwapening. Dit geeft een substantiële tijdsbesparing als gevolg, reduceert de problematiek rond de waterdichtheid en is veiliger.

Ook worden de Aslan wapeningsstaven gebruikt in zones waar er tijdelijke trekankers of niet corrosieve grondankers nodig zijn. Ze vinden ook toepassing voor het structureel repareren van hout of als ankers voor natuursteen.

DNSmaster