Kathodische bescherming voor balkons en gevels

Kathodische bescherming voor gevel en balkon renovaties

In de kuststreek zijn gebouwen onderhevig aan het typische zoute kustklimaat. Daarnaast zijn er gebouwen uit de jaren 80 waarbij men prefab elementen in uitgewassen silexbeton gebruikte. Deze zijn volop aan het degenereren door corrosie van de wapening.

Vroeger heeft men ook zeezand waarin chloride zitten als bouwmateriaal gebruikt, waardoor er corrosie van de wapening is opgetreden. Deze betonschade is progressief en het schadebeeld bestaat uit ofwel barsten ofwel roestvlekken. Bij aantasting met chloride vertoont de wapeningen putcorrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in kust omgeving.

Bij de renovatie van de balkons en gevels van de appartementen kan verdere corrosie van de wapening gestopt worden door de installatie van de Galvashield opoffer anodes.

Hiervoor werd het Cl- gehalte (> 0,40 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).

Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van de reparatie of eigendom.

Fortius Composieten voor Belfort in Bergen/Mons, culturele hoofdstad van Europa

Momenteel is Mons/Bergen de culturele hoofdstad van Europa.

De 87 meter hoge en unieke barokke toren van het Belfort in Bergen (Mons) werd opgericht tussen 1661 en 1669.

Om conform te zijn met de nieuwe normen voor musea was het nodig houten balken die houten roostervloeren dragen te versterken.

Om de draagkracht van deze houten balken te verhogen werden er koolstofvezellamellen met hoge modulus van Fortius uit Diest gebruikt.

Eerst werden er sleuven in de zijkanten van de houten balken gefreesd (zie foto). In deze sleuven werden dan de Fortius koolstofvezellamellen verlijmd.

Enkele voordelen van het versterken met de Fortius lamellen in sleuven aan de zijkanten van de balk zijn: de renovatie is bijna niet zichtbaar en de lamellen zijn beter beschermd tegen brand.

Verder gebruikte de aannemer ook nog de Aslan-glasvezelstaven van Fortius om elementen uit blauwe steen te verankeren met het achterliggend metselwerk van het belfort. Zoals ze recent ook een boogstructuur verankerd hebben in de abdij van Averbode en pilaren in de St.Trudokerk van Peer

Kathedraal La Laguna in Tenerife hersteld  met Fortius kunststof staven

De minister van Onderwijs, Cultuur en Sport, José Ignacio Wert, is zijn belofte aan de Kathedraal van La Laguna (Tenerife) nagekomen, Wert heeft de officiële openingsplechtigheid bijgewoond ter ere van de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden aan de Kathedraal van La Laguna, die zijn begonnen in 2002 .


De bisschop van Tenerife, Bernardo Álvarez, heeft uitgelegd, dat de technische beslissingen, om de koepel en gewelven te slopen en te vervangen door nieuwe betonnen koepels versterkt met de Fortius kunststofstaven, de meest duurzame oplossing is.
Gebouwd in de voormalige hoofdstad van Tenerife, La Laguna, waarvan het centrum in 1999 is uitgeroepen tot Erfgoed van de Menselijkheid, moest de kathedraal in 2002 gesloten en gestut worden, omdat delen van het dak ( 22 betonnen koepels) spontaan naar beneden kwamen en de kathedraal op instorten stond.

Om dit probleem op te lossen, heeft men de koepels en een deel van de kolommen gesloopt en deze vervangen door andere nieuwe koepels uit beton gewapend met de kunststofvezel staven van Fortius

De deskundige heeft aangegeven, dat deze kathedraal het eerste bouwwerk van zulke grote afmetingen is, dat in Spanje vervaardigd werd in het begin van de 20st eeuw uit gewapend beton. Maar spijtig genoeg is de wapening beginnen te roesten en heeft het ervoor gezorgd dat betondelen naar beneden vielen en kreeg het problemen met de stabiliteit.

Versterken gewelf van St. Donatustoren in Leuven

In een ver verleden maakte de St. Donatustoren deel uit van de middeleeuws stadsomwalling in Leuven, vermoedelijk opgetrokken in 1150. Begin 2014 werd gestart met de renovatie onder toezicht van Herita en het studiebureel Triconsult.

Het ingestorte bolgewelf van de binnenkamer werd gereconstrueerd naar middeleeuws model. De renovatie werd uitgevoerd door NV DeNys uit Gent. Om de horizontale lasten van het nieuwe gewelf in de muren op te nemen werden er de Aslan 100, glasvezel wapeningsstaven gebruikt.

DNSmaster