Versterken gewelf van St. Donatustoren in Leuven

In een ver verleden maakte de St. Donatustoren deel uit van de middeleeuws stadsomwalling in Leuven, vermoedelijk opgetrokken in 1150. Begin 2014 werd gestart met de renovatie onder toezicht van Herita en het studiebureel Triconsult.

Het ingestorte bolgewelf van de binnenkamer werd gereconstrueerd naar middeleeuws model. De renovatie werd uitgevoerd door NV DeNys uit Gent. Om de horizontale lasten van het nieuwe gewelf in de muren op te nemen werden er de Aslan 100, glasvezel wapeningsstaven gebruikt.

Staalvezels met ATG certificaat tot 2020

Recent werd de technische goedkeuring met ATG certificatie verleend door het Butgb aan de staalvezels MPZ & MPZ HT die in België gecommercialiseerd worden door FORTIUS.

Deze ATG certificatie is geldig tot 2020.

Bert Kriekemans, algemeen directeur van FORTIUS legt uit: “ als leverancier van composieten voor het versterken van bestaande en nieuwe structuren wordt Fortius geconfronteerd met de problematiek van het efficiënt wapenen van stortklare beton. FORTIUS heeft reeds een reputatie opgebouwd als leverancier van non ferro materialen om beton te versterken. Om het gamma compleet te maken, bieden wij nu ook staalvezels aan. Deze ATG certificatie is een kwaliteitsborging”

Beton versterkt met staalvezels biedt mogelijkheden om traditionele wapening weg te laten. Dit betekent een sterke reductie van de arbeid op de werf. Door gebruik van staalvezelbeton wordt de wapening en beton in één arbeidsgang geplaatst.

Het ATG certificaat kan gedownload worden van de website van Butgb : www.butgb.be

Kathedraal La Laguna in Tenerife hersteld  met Fortius kunststof staven

De minister van Onderwijs, Cultuur en Sport, José Ignacio Wert, is zijn belofte aan de Kathedraal van La Laguna (Tenerife) nagekomen, Wert heeft de officiële openingsplechtigheid bijgewoond ter ere van de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden aan de Kathedraal van La Laguna, die zijn begonnen in 2002 .


De bisschop van Tenerife, Bernardo Álvarez, heeft uitgelegd, dat de technische beslissingen, om de koepel en gewelven te slopen en te vervangen door nieuwe betonnen koepels versterkt met de Fortius kunststofstaven, de meest duurzame oplossing is.
Gebouwd in de voormalige hoofdstad van Tenerife, La Laguna, waarvan het centrum in 1999 is uitgeroepen tot Erfgoed van de Menselijkheid, moest de kathedraal in 2002 gesloten en gestut worden, omdat delen van het dak ( 22 betonnen koepels) spontaan naar beneden kwamen en de kathedraal op instorten stond.

Om dit probleem op te lossen, heeft men de koepels en een deel van de kolommen gesloopt en deze vervangen door andere nieuwe koepels uit beton gewapend met de kunststofvezel staven van Fortius

De deskundige heeft aangegeven, dat deze kathedraal het eerste bouwwerk van zulke grote afmetingen is, dat in Spanje vervaardigd werd in het begin van de 20st eeuw uit gewapend beton. Maar spijtig genoeg is de wapening beginnen te roesten en heeft het ervoor gezorgd dat betondelen naar beneden vielen en kreeg het problemen met de stabiliteit.

Fortius Composieten voor Belfort in Bergen/Mons, culturele hoofdstad van Europa

Momenteel is Mons/Bergen de culturele hoofdstad van Europa.

De 87 meter hoge en unieke barokke toren van het Belfort in Bergen (Mons) werd opgericht tussen 1661 en 1669.

Om conform te zijn met de nieuwe normen voor musea was het nodig houten balken die houten roostervloeren dragen te versterken.

Om de draagkracht van deze houten balken te verhogen werden er koolstofvezellamellen met hoge modulus van Fortius uit Diest gebruikt.

Eerst werden er sleuven in de zijkanten van de houten balken gefreesd (zie foto). In deze sleuven werden dan de Fortius koolstofvezellamellen verlijmd.

Enkele voordelen van het versterken met de Fortius lamellen in sleuven aan de zijkanten van de balk zijn: de renovatie is bijna niet zichtbaar en de lamellen zijn beter beschermd tegen brand.

Verder gebruikte de aannemer ook nog de Aslan-glasvezelstaven van Fortius om elementen uit blauwe steen te verankeren met het achterliggend metselwerk van het belfort. Zoals ze recent ook een boogstructuur verankerd hebben in de abdij van Averbode en pilaren in de St.Trudokerk van Peer

DNSmaster