KATHODISCHE BESCHERMING REDT ANTWERPSE POLITIETOREN

De iconische politietoren langs de Oudaan in Antwerpen werd uitgerust met kathodische bescherming. Die moet voorkomen dat de betonijzers, die de gevelpanelen aan de betonstructuur verankeren, verder corroderen.

De ‘Oudaan’ werd opgetrokken aan het eind van de jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. “Een deel van de bestaande natuurstenen gevelplaten waren destijds gebruikt als verloren bekisting en met gewoon betonijzer met de draagstructuur verbonden”, zegt Michaël Martens, commercieel directeur burgerlijke bouwkunde bij Renotec. “Door het gebrek aan zorgvuldigheid bij het plaatsen van de verankeringswapening ontstond in de loop der jaren wapeningscorrosie, wat resulteerde in betonschade en schade aan de panelen ter hoogte van de verankeringspunten.”

Alternatief voor betonrenovatie
“In principe zou de herstelling moeten gebeuren conform de EN1504/3-norm. Dit zou echter met zich meebrengen dat alle natuurstenen panelen moesten worden verwijderd, om ze na de betonrenovatie terug te plaatsen. Dit zou meer tijd en inspanningen vergen en bovendien een grote financiële impact hebben.” Daarom zochten AG VESPA, het stadsbedrijf dat het Antwerpse vastgoed beheert, architectenkantoor Origin en Renotec een alternatieve manier om de wapeningscorrosie af te remmen. Die vonden ze in kathodische bescherming. Deze techniek is onder meer in Nederland al goed ingeburgerd, maar werd in België tot nog toe zelden toegepast.


Samen met de kathedraal- en de Boerentoren domineert de Politietoren de Antwerpse skyline. (KM)

Renotec is een van de weinige Belgische bouwbedrijven die zich op kathodische bescherming heeft toegelegd. “We pasten deze techniek al toe in onder meer het aquarium van de Zoo in Antwerpen, op verschillende plaatsen op de luchthaven van Zaventem en op bruggen van het Agentschap Wegen en Verkeer”, aldus Martens. Bij kathodische bescherming staat het ijzer permanent onder een lichte elektrische spanning. Die voorkomt dat zich ijzerionen vormen en dat ze zich vervolgens met zuurstof uit de atmosfeer kunnen binden. Er zijn twee types kathodische bescherming. De eerste maakt gebruik van opgelegde stroom uit een externe bron, waarbij de bescherming gegarandeerd blijft zolang de externe bron stroom levert. De tweede bestaat uit het aanbrengen van anodes met zink dat zich heel langzaam oplost (zogenaamde offeranodes).

Schakeling in serie
“Dit laatste systeem vergt geen externe stroombron en ook geen onderhoud, maar je kunt het niet bijsturen”, legt Martens uit. “De anodes in de Politietoren gaan minstens twintig jaar mee, maar hun levensduur kan nog tientallen jaren meer bedragen. Op basis van verschillende overwegingen koos de bouwheer voor verloren anodes, zonder permanente monitoring. Om de efficiëntie en werking van de anodes te maximaliseren, hebben we ze in reeksen van maximaal tien anodes in serie geschakeld. Het begin en uiteinde van de anodereeksen hebben we verbonden met de wapening, na controle van de continuïteit daarvan. De serieschakeling zorgt ervoor dat de spanning tussen de anodes en de wapening vergroot, met een constante stroom.”

Kernboringen
Renotec hield ook rekening met het beschermde karakter van het gebouw (sinds 2002). “Zo hebben we voor de verankering van de offer-anodes geen grote gaten geboord in de natuurstenen panelen, maar werkten we met kernboringen. Daarbij werd de buitenste schil van deze boringen gerecupereerd na plaatsing van de anodes.” Na het keurig inslijpen van de bedrading zijn de panelen opnieuw afgedicht, met een aangepaste mortel die de kleur van de natuursteen zo goed mogelijk benaderde. “Hierbij maakten we maximaal gebruik van de bestaande voegen tussen de panelen. Op die manier hebben we circa 800 m² geveloppervlakte gerenoveerd.”

Kathodische betonbescherming legt niet alleen het corrosieproces stil. De werken verlopen ook veel sneller dan bij traditionele betonherstelling en veroorzaken eveneens minder lawaai. “Misschien moeten we nadenken over preventieve kathodische bescherming bij nieuwbouw”, stelt Martens. “De kostprijs daarvan ligt immers lager dan die van herstelling na schade.”

Selfhealing agent voor waterdichte beton

Waterdichte kuip/kelder met Basilisk Healing Agent voor Paleis Het Loo

Fortius introduceert het Basilisk, Self Healing agent op de Belgische markt.

Basilisk HA is een toeslagmiddel voor stort beton, dat het beton waterdicht maakt. Geen behoefte aan een waterdicht membraan onder de beton of achter de wanden van de kuip of kelder.

Informatie over een project in Nederland.

Het project Kelder Paleis Het Loo in Apeldoorn betreft een grote ondergrondse uitbreiding van de kelder van het Paleis, dat uiteindelijk als museum zal fungeren. Het is vanzelfsprekend dat bij deze toepassing de waterdichtheid van de betonconstructie van groot belang is. Hiervoor was oorspronkelijk een waterdichtmembraan in het ontwerp opgenomen. Aangezien deze methode de nodige (uitvoerings)risico’s met zich meebrengt, is er uiteindelijk gekozen voor de Healing Agent van Basilisk. Healing Agent (HA) geeft zelfhelende eigenschappen aan de beton, waardoor scheuren autonoom gerepareerd worden en de constructie duurzaam waterdicht blijft. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing minder arbeidsintensief is en daardoor een positief effect heeft op de projectplanning.

Door toevoeging van Basilisk Self Healing Agent aan het betonmengsel kunnen scheuren in het verharde beton met een scheurwijdte tot 1,0mm (afhankelijk van de dosering) autonoom worden hersteld. Het scheurherstel wordt geactiveerd door vochttoetreding in de scheur en uit zich middels afname van lekkage en/of afname van de vochttoetreding.

Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Met de vernieuwing en verbouwing van het paleis verbetert het museum de faciliteiten om het groeiend aantal bezoekers gastvrij en professioneel te ontvangen. In 2021 is het paleis gereed en klaar voor de toekomst.

De werken worden uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek.

Totale gestorte beton met Basilisk Healing agent : 5000 m³

Basilisk is beschikbaar in België via Fortius : www.fortius.be

Renovation fire damaged church Galmaarden Belgium

Confinement of fire-damaged columns.

 

 The Sint Pieterschurch in Galmaarden, Belgium was built back in the 13th century. In 1772 she was enlarged and completely renovated in 1995. In 2008 the church was almost completely destroyed by a fire (possibly ignited by fireworks).

Architect Karel Breda, together with Triconsult NV, did the analysis of the damage and coordinated the urgent conservation and consolidation works, executed by Building NV ( Herentals, Belgium).

The stone columns needed strengthening by injection of cementitous grouts..

Before injection , the columns were wrapped with C Sheet 240 to prevent damage to the columns due to pressure build up or possible “aquaplanning” induced by the grout.

  info from info@fortius.be

DNSmaster