Selfhealing agent voor waterdichte beton

Waterdichte kuip/kelder met Basilisk Healing Agent voor Paleis Het Loo

Fortius introduceert het Basilisk, Self Healing agent op de Belgische markt.

Basilisk HA is een toeslagmiddel voor stort beton, dat het beton waterdicht maakt. Geen behoefte aan een waterdicht membraan onder de beton of achter de wanden van de kuip of kelder.

Informatie over een project in Nederland.

Het project Kelder Paleis Het Loo in Apeldoorn betreft een grote ondergrondse uitbreiding van de kelder van het Paleis, dat uiteindelijk als museum zal fungeren. Het is vanzelfsprekend dat bij deze toepassing de waterdichtheid van de betonconstructie van groot belang is. Hiervoor was oorspronkelijk een waterdichtmembraan in het ontwerp opgenomen. Aangezien deze methode de nodige (uitvoerings)risico’s met zich meebrengt, is er uiteindelijk gekozen voor de Healing Agent van Basilisk. Healing Agent (HA) geeft zelfhelende eigenschappen aan de beton, waardoor scheuren autonoom gerepareerd worden en de constructie duurzaam waterdicht blijft. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing minder arbeidsintensief is en daardoor een positief effect heeft op de projectplanning.

Door toevoeging van Basilisk Self Healing Agent aan het betonmengsel kunnen scheuren in het verharde beton met een scheurwijdte tot 1,0mm (afhankelijk van de dosering) autonoom worden hersteld. Het scheurherstel wordt geactiveerd door vochttoetreding in de scheur en uit zich middels afname van lekkage en/of afname van de vochttoetreding.

Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van Nederland. Met de vernieuwing en verbouwing van het paleis verbetert het museum de faciliteiten om het groeiend aantal bezoekers gastvrij en professioneel te ontvangen. In 2021 is het paleis gereed en klaar voor de toekomst.

De werken worden uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek.

Totale gestorte beton met Basilisk Healing agent : 5000 m³

Basilisk is beschikbaar in België via Fortius : www.fortius.be

Renovation fire damaged church Galmaarden Belgium

Confinement of fire-damaged columns.

 

 The Sint Pieterschurch in Galmaarden, Belgium was built back in the 13th century. In 1772 she was enlarged and completely renovated in 1995. In 2008 the church was almost completely destroyed by a fire (possibly ignited by fireworks).

Architect Karel Breda, together with Triconsult NV, did the analysis of the damage and coordinated the urgent conservation and consolidation works, executed by Building NV ( Herentals, Belgium).

The stone columns needed strengthening by injection of cementitous grouts..

Before injection , the columns were wrapped with C Sheet 240 to prevent damage to the columns due to pressure build up or possible “aquaplanning” induced by the grout.

  info from info@fortius.be

Restauratie Westerstaketsel-Oostende

De afdeling Maritieme Toegang van het Department Mobiliteit en Openbare Werken staat in voor de restauratie van het Westerstaketsel in Oostende. De renovatiewerken gingen in oktober 2017 van start en dienen vooral om de stabiliteit te kunnen garanderen. De constructie uit 1888 wordt niet volledig vernieuwd. Bedoeling is om alle slechte stukken te vernieuwen of te herstellen zodat het Westerstaketsel opnieuw tegen een stoot kan. De definitieve oplevering is voorzien in 2020.

Het systeem met Aslan 100 staven is een beproefd houtrestauratiesysteem met een grote diversiteit aan toepassingen, zoals balkkoprestauratie, gewapende verlijming en balkversterking. In het nog gezonde hout worden gaten geboord om de Aslan 100, glasvezel staven aan te brengen. Deze worden ingelijmd met een dunvloeibare epoxylijm. Daarna wordt de (verloren) bekisting gevuld met een speciaal geformuleerde epoxyharsmortel. De elasticiteitsmodulus en uitzettingscoëfficiënt van de uitgeharde mortel zijn vergelijkbaar met die van het overgebleven hout. Door deze methode toe te passen kan een deel van het originele hout van de balken of palen behouden worden. Zo realiseert men een duurzame reparatie. Deze techniek werd toegepast om palen en balken van het Westerstaketsel in Oostende te renoveren. De kritieke knooppunten onder de plankenvloer en de houtverbindingen werden verstevigd en hersteld. Door deze hersteltechniek kon het gebruik van nieuw tropisch hout geminimaliseerd worden. Systeem werd toegepast door Protekta, Gemert, Nederland.

Het staketsel is sinds 2006 een beschermd monument en kent een lange en boeiende geschiedenis. De huidige structuur dateert van 1888-1889. Het staketsel is met een lengte van ca. 650 meter één van de langste ter wereld uit die periode. De Vlaamse overheid is eigenaar van dit historisch erfgoed. Meer informatie op : http://www.maritiemetoegang.be/westerstaketsel

DNSmaster