Ebonex discrete anodes en Camur voor kathodische bescherming van viaduct GentBrugge

Het viaduct in Gentbrugge ondergaat momenteel een stevige renovatie in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer. Ook de betonnen draagstructuur wordt aangepakt. Naast betonherstellingen worden de 94 pijlers voorzien van kathodische bescherming (KB) om corrosie een halt toe te roepen. Het ontwerp van het complexe KB-systeem is van de hand van het Nederlandse Care4Concrete, dat tevens de uitvoering leidt. Fortius uit Diest stond op zijn beurt in voor de levering van maar liefst 5600 Ebonex anodes en de Camur II technologie. “Een mooi, groot project en een schoolvoorbeeld van een Europese samenwerking op het vlak van kathodische bescherming”

Volledig artikel uit GWW beschikbaar op aanvraag.

La protezione catodica dei ponti

La protezione catodica dei ponti

Il Sas Slijkensbrug che collega Bredene con Ostenda è stato completamente rinnovato. Le opere sono eseguite da Renotec per conto dell'Olanda Road and Traffic Agency del governo fiammingo.

Le opere comprendono l'esecuzione di riparazioni in calcestruzzo nella struttura del ponte e la modernizzazione delle ringhiere. Il ponte ponte ottiene una nuova struttura impermeabile mentre la strada ei sentieri sono rinnovati. Infine, il fondo del ponte viene dipinto di nuovo.

Durante la riparazione della parte inferiore, è stata determinata la corrosione pori dal rinforzo.

L'impermeabilizzazione e l'utilizzo di sali di dooic fanno il rinforzo nel ponte ponte, giunti e teste di terra corrosi. Di conseguenza, il cemento viene rilasciato.

Questo danno concreto è progressivo e l'immagine del danno è costituita da cracking di macchie di calcestruzzo o di ruggine. In caso di attacco con cloruro, i rinforzi mostrano la posa corrosione. Tale attacco non è insolito nei ponti e può influenzare la stabilità dei ponti.

Durante la riparazione dei ponti, un'ulteriore corrosione del rinforzo può essere interrotta con l'installazione degli anodi sacrificativi Galvashield di Fortius, Diest. www.fortius.be

Per questo, vengono determinati il contenuto di Cl (> 0,40% sul contenuto di cemento) e la quantità di acciaio interno. Questi dati permettono di determinare la quantità richiesta di anodi sacrifici. Questo sistema offre una soluzione duratura e impedisce danni ricorrenti. Fornisce così una protezione aggiuntiva dell'acciaio di rinforzo e prolunga la durata di vita della riparazione e del ponte

Basilisk ER7 agent, een zelfherstellende reparatie vloeistof voor scheuren op basis van bacteriën

Fortius is fier te mogen aankondigen dat we het product Basilisk kunnen voorstellen op de Belgische markt. Basilisk werd ontwikkeld aan de Technische Universiteit (TU) Delft.

Basilisk ER7 agent is een zelfherstellende reparatie vloeistof op basis van bacteriën. De bacteriën, die in de vloeistof aanwezig zijn, worden in de scheuren aangebracht (door opgieten), groeien zodra ze in contact komen met water en vormen kalksteen. Dit zorgt er dan voor dat de scheurtjes in het beton gedicht worden door de gevormde kalk en voorkomt dat water of vocht nog bij de wapening kan komen. Dit verzekert de duurzaamheid van de constructie.

Dit product is ideaal voor waterafdichting of opvullen van scheuren (tot 0.8 mm) in parkingdekken, vloerplaten, tanks, brugdekken, etc. Op één dag kan een oppervlakte van 6000 m² behandeld worden.

Op de Concrete Day 2016 toont Fortius de kathodische bescherming systemen, glasvezel wapening staven, opgelijmde wapeningen op basis van koolstof vezels en het nieuwe zelfherstellend, scheurdichtend product Basilisk ER7.

Renforcement avec des lamelles en carbone

De werken voor de restauratie en de herbestemming van het voormalig hoofdgebouw van de mijnsite Waterschei zijn in volle uitvoering. De tijdelijk vereniging van aannemers Houben, Monument en Strabag willen de werken voltooien tegen begin 2017. Dit wordt ongetwijfeld een van de mooiste parels van het Limburgse mijnpatrimonium. Meer dan 20.000 meter Fortius koolstofvezel lamellen en folies zijn gebruikt voor de versterking van de vloerplaten, balken en kolommen.

Genk heeft ervaring in het omvormen van het prachtig mijnpatrimonium naar een nieuwe bestemming met een nieuwe inhoud, maar met respect voor het verleden van dit patrimonium. C-mine, intussen overbekend in Vlaanderen, is er een voorbeeld van. De gebouwen van Waterschei ogen nog grootser en indrukwekkender dan die van Winterslag.

De aannemers zijn intussen begonnen met het strippen van de muren en het verstevigen van de kolommen, vloerplaten en balken. Maar er is nog veel werk te doen: dit hoofdgebouw moet immers het kloppend hart worden van het Thor Park en een centrum van ontmoeting. Een oppervlakte van ongeveer 10.000 m² moeten worden gerestaureerd en ingericht ter ondersteuning van bedrijven en diensten die in het Thor Park actief zullen zijn, maar ook als stedelijke ontmoetingsplek.

In het bestek was voorzien dat de vloervelden met koolstofwapening moeten versterkt worden.

De aannemer Houben engageerde Bureau Vasseur om een studie te maken ter bepaling van de nodige hoeveelheid gelijmde koolstof-wapening om aan het gevraagde draagvermogen te bekomen.

Gespecialiseerde aannemer klaarde de klus binnen de voorgeschreven termijn. En installeerde 17.000 m Fortius koolstofvezel lamellen en 5.000 m² Fortius koolstofvezel folies..

Dit is één van de grootste toepassing van opgelijmde koolstofvezel versterking in België.

DNSmaster