Webinars registering for Corrosion Assessments for Concrete Bridge Elements

Many of you know about the Concrete Preservation Alliance that Vector has formed over the last couple of years. We have decided to put together a year long webinar program that focuses on the evaluation, repair and protection of bridge structures. Attached you will find an invite you can share will all of your contacts, the webinars will be held at 7:00 AM EDT and 2:00 PM EDT on the scheduled days.

On the attachment you will find the registration link: https://www.wesavestructures.info/events to be able to register for each event.

If any of you have any questions, don’t hesitate to ask.

Bevepro, new distributor for Fortius in the Netherlands

Bevepro, new distributor for Fortius in the Netherlands

FORTIUS producten voor een circulaire economie in de bouw

De bouwsector is een van de grootste materiaal- en energieverbruikers. Ook doordat vele gebouwen en kunstwerken bovendien gerenoveerd of gesloopt worden , omdat ze niet meer aan de behoefte voldoen, is de sector eveneens verantwoordelijk voor de grootste afvalstroom van Europa.

Om de impact van de bouwsector te reduceren, moet er enerzijds ingezet worden op het optimaal gebruik van bestaande kunstwerken en gebouwen, door hun levensduur te verlengen en anderzijds moeten nieuwe gebouwen ontworpen worden met duurzame producten.

Het meest voorkomende duurzaamheidsprobleem is de corrosie van de wapening. Corrosie veroorzaakt ‘betonrot’ en brengt veiligheid risico’s met zich mee (falen van dragende constructies).

Fortius bundelt producten die passen in dit circulaire bouw concept:

De wapening in bestaande constructies kunnen beschermd worden door kathodische bescherming met opoffer anodes (Galvashield) of door het toepassen van systemen met opgedrukte stroom (Protector). De stabiliteit kan verzekerd worden door het gebruik van gelijmde wapening met koolstofvezel composieten .

In nieuwe constructies kan gebruik gemaakt worden van nieuwe materiaal technologieën om de duurzaamheid te verzekeren. Denken we maar aan de toepassing van toeslagstoffen in het beton die het beton zelfhelend maakt (Basilisk). Waarbij de scheuren gedicht worden door de werking van bacteriën. Of het optimaliseren van de wapening, door het gebruik van kunststof wapening staven , die niet corroderen (Aslan staven).

We zijn ervan overtuigd dat de bouwsector een impact kan hebben door op een meer circulaire en duurzame manier te denken en door te handelen in het licht van een langetermijnvisie.

Deze verschillende technieken zijn beschikbaar van Fortius. Informatie is terug te vinden op de website : www.fortius.be

Galvashield opoffer anodes gebruikt om de politietoren kathodisch te beschermen

Galvashield opoffer anodes gebruikt om de politietoren kathodisch te beschermen

DNSmaster