Webinaires Gratuite: preservation et protection cathodique des ponts, viaduc et oeuvres d'art

Vector a fondé «Concrete Preservation Allliance» il y a quelques années.

Dans les mois à venir, la «Concrete Preservation Alliance» organisera des webinaires axés sur l'évaluation, le diagnostic, la réparation et la protection des ponts, viaducs et autres œuvres d'art.

Vous trouverez ci-joint l'invitation aux différents webinaires qui auront lieu à 7 h 00 HAE (14 h 00 HAE) et à 14 h 00 HAE (20 h 00 EDT) les différents jours.

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant: https://www.wesavestructures.info/events

Nous espérons vous accueillir à l'un des webinaires.

Bevepro, new distributor for Fortius in the Netherlands

Bevepro, new distributor for Fortius in the Netherlands

FORTIUS producten voor een circulaire economie in de bouw

De bouwsector is een van de grootste materiaal- en energieverbruikers. Ook doordat vele gebouwen en kunstwerken bovendien gerenoveerd of gesloopt worden , omdat ze niet meer aan de behoefte voldoen, is de sector eveneens verantwoordelijk voor de grootste afvalstroom van Europa.

Om de impact van de bouwsector te reduceren, moet er enerzijds ingezet worden op het optimaal gebruik van bestaande kunstwerken en gebouwen, door hun levensduur te verlengen en anderzijds moeten nieuwe gebouwen ontworpen worden met duurzame producten.

Het meest voorkomende duurzaamheidsprobleem is de corrosie van de wapening. Corrosie veroorzaakt ‘betonrot’ en brengt veiligheid risico’s met zich mee (falen van dragende constructies).

Fortius bundelt producten die passen in dit circulaire bouw concept:

De wapening in bestaande constructies kunnen beschermd worden door kathodische bescherming met opoffer anodes (Galvashield) of door het toepassen van systemen met opgedrukte stroom (Protector). De stabiliteit kan verzekerd worden door het gebruik van gelijmde wapening met koolstofvezel composieten .

In nieuwe constructies kan gebruik gemaakt worden van nieuwe materiaal technologieën om de duurzaamheid te verzekeren. Denken we maar aan de toepassing van toeslagstoffen in het beton die het beton zelfhelend maakt (Basilisk). Waarbij de scheuren gedicht worden door de werking van bacteriën. Of het optimaliseren van de wapening, door het gebruik van kunststof wapening staven , die niet corroderen (Aslan staven).

We zijn ervan overtuigd dat de bouwsector een impact kan hebben door op een meer circulaire en duurzame manier te denken en door te handelen in het licht van een langetermijnvisie.

Deze verschillende technieken zijn beschikbaar van Fortius. Informatie is terug te vinden op de website : www.fortius.be

Galvashield opoffer anodes gebruikt om de politietoren kathodisch te beschermen

Galvashield opoffer anodes gebruikt om de politietoren kathodisch te beschermen

DNSmaster