ResAC-16, resine d'ancrage , fixations

La ResAC-16 est une résine de scellement méthacrylate, idéale pour les applications et fixations lourdes dans les bétons et maçonneries.

Galvashield Fusion ,série d'anodes hybrides auto-alimentées à deux phases

   Galvashield Fusion T2 est un système d’anode hybride de deuxième génération utilisé pour contrôler la corrosion de l’acier d’armature dans les structures de béton. Galvashield Fusion T2 est une anode de type 2 à intégrer dans trous percé dans du béton solide.

   

Galvashield Fusion T2 réunis un système de traitement électrochimique à courant imposé qui donnes les performances de haut niveau avec un system galvanique activé par des alcalis qui fournit la capacité de la prévention cathodique sans entretien à long terme.  Le système d’unité unique n’exige pas de câblage complexe ou la fourniture externe d’électricité au courant directe (temporaire ou permanent).

 

Une fois installé, l’élément de courant imposé fournit une phase initiale de charge à haute densité qui passive la corrosion active (Phase 1). Ensuite, l'anode passe automatiquement à une phase de prévention cathodique, qui maintient la passivité de l'acier et assure la protection contre la corrosion sans entretien à long-terme (Phase 2).

 

L'espacement des anodes et les paramètres de pré-traitement sont personnalisés par Vector Corrosion Technologies et basé sur la condition spécifique de la structure et sont en conformité avec les principes de ISO BS EN 12696: 2016.

 

Renovation Westerstakstel Ostend Renovation des poutres en bois

The Westerstaketsel in Ostend is one of the longest wooden piers in the world (650 meter long, constructed in 1888) and in need of repair to secure the stability. The wooden piles and beams have been repaired with the Aslan, GFRP rebars in combination with epoxymortars.  So less new tropic wood needs to be used. And saving our forests.

protection cathodique des ponts

Door insijpelen van water en door het gebruik van dooizouten is de wapening in de brugdekken, voegen en landhoofden gecorrodeerd. Met als resultaat dat de beton loskomt. De bruggen zijn volop aan het degenereren door corrosie van de wapening.

Deze betonschade is progressief en het schadebeeld bestaat uit ofwel barsten van het beton ofwel roestvlekken. Bij aantasting met chloride vertoont de wapeningen putcorrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in bruggen , kan de stabiliteit van de bruggen aantasten en kan een gevaar zijn daar er betonstukken op de wagens kunnen terecht komen.

Bij de reparatie van de bruggen kan verdere corrosie van de wapening gestopt worden door de installatie van de Galvashield opoffer anodes.

Hiervoor wordt het Cl- gehalte (> 0,40 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van de reparatie en van de bruggen.

DNSmaster