Cathodic protection for balconies and facade of coastal constructions

Cathodic protection for balconies and facade of coastal constructions

Reinforcement of floorslabs and beams with CFRP laminates

De werken voor de restauratie en de herbestemming van het voormalig hoofdgebouw van de mijnsite Waterschei zijn in volle uitvoering. De tijdelijk vereniging van aannemers Houben, Monument en Strabag willen de werken voltooien tegen begin 2017. Dit wordt ongetwijfeld een van de mooiste parels van het Limburgse mijnpatrimonium. Meer dan 20.000 meter Fortius koolstofvezel lamellen en folies zijn gebruikt voor de versterking van de vloerplaten, balken en kolommen.

Genk heeft ervaring in het omvormen van het prachtig mijnpatrimonium naar een nieuwe bestemming met een nieuwe inhoud, maar met respect voor het verleden van dit patrimonium. C-mine, intussen overbekend in Vlaanderen, is er een voorbeeld van. De gebouwen van Waterschei ogen nog grootser en indrukwekkender dan die van Winterslag.

De aannemers zijn intussen begonnen met het strippen van de muren en het verstevigen van de kolommen, vloerplaten en balken. Maar er is nog veel werk te doen: dit hoofdgebouw moet immers het kloppend hart worden van het Thor Park en een centrum van ontmoeting. Een oppervlakte van ongeveer 10.000 m² moeten worden gerestaureerd en ingericht ter ondersteuning van bedrijven en diensten die in het Thor Park actief zullen zijn, maar ook als stedelijke ontmoetingsplek.

In het bestek was voorzien dat de vloervelden met koolstofwapening moeten versterkt worden.

De aannemer Houben engageerde Bureau Vasseur om een studie te maken ter bepaling van de nodige hoeveelheid gelijmde koolstof-wapening om aan het gevraagde draagvermogen te bekomen.

Gespecialiseerde aannemer T De Neef Engineering uit Heist op den Berg klaarde de klus binnen de voorgeschreven termijn. En installeerde 17.000 m Fortius koolstofvezel lamellen en 5.000 m² Fortius koolstofvezel folies. (geproduceerd door S&P Clever Reinforcement).

Dit is één van de grootste toepassing van opgelijmde koolstofvezel versterking in België.

La protección catódica de puentes en Flandes

La protección catódica de puentes en Flandes

El Sas Slijkensbrug que conecta Bredene con Ostend está siendo completamente renovado. Los trabajos son realizados por Renotec en nombre de la Agencia Holandesa de Tráfico y Carreteras del Gobierno flamenco.

Las obras incluyen la realización de reparaciones de concreto en la estructura del puente y la modernización de las barandas. La plataforma del puente obtiene una nueva estructura impermeable mientras se renuevan la carretera y los senderos. Finalmente, la parte inferior del puente está pintada de nuevo.

Durante la reparación de la parte inferior, se determinó la corrosión del poro a partir del refuerzo.

La impermeabilización y el uso de sales dooicas hacen que el refuerzo en la plataforma del puente, las juntas y los cabezales de tierra estén corroídos. Como resultado, se libera el concreto.

Este daño de concreto es progresivo y la imagen de daño consiste en grietas de concreto o manchas de óxido. En caso de ataque con cloruro, los refuerzos muestran putcorrosión. Tal ataque no es inusual en puentes y puede afectar la estabilidad de los puentes.

Durante la reparación de los puentes, se puede detener la corrosión del refuerzo mediante la instalación de los ánodos de sacrificio Galvashield de Fortius, Diest. www.fortius.be

Para esto, se determinan el contenido de Cl (> 0,40% en contenido de cemento) y la cantidad de acero interno. Esta información permite determinar la cantidad requerida de ánodos sacrificatorios.

Este sistema proporciona una solución duradera y evita daños recurrentes. De este modo, proporciona una protección adicional del acero de refuerzo y prolonga la vida útil de la reparación y el puente.

 

 

Galvanische opoffer anodes voor de BP Building in Antwerpen

Galvashield XP2 opofferanodes voor de restauratie van de gevels van de BP-building aan de Antwerpse ring. Het opvallende kantoorgebouw uit begin jaren '60 is het eerste Europese gebouw waarbij gebruik gemaakt is van een zogenaamde hangconstructie: een ophangsysteem met niet-dragende gevelwanden. Het gebouw, een ontwerp van Léon Stynen, is sinds 2001 beschermd.

“Het gebouw springt niet alleen in het oog door zijn unieke constructie, maar ook door zijn opvallende locatie,” aldus minister Bourgeois. “Het is zichtbaar vanuit de verre omgeving. Nadat brokstukken naar beneden vielen werd de betonnen buitenstructuur geïnspecteerd. Daaruit bleek dat de betonaantasting het gevolg is van het gebruik van chloride houdende versneller bij de aanmaak van het beton. Die chloriden hebben het corrosieproces in de hand gewerkt.”

Bij lokaal herstellen van chlorideverontreinigd beton gebeurt het vaak dat er zich nieuwe betonschade voordoet aan de rand van de herstelde zone (ringanode-effect). Tijdens uitvoering werd daarom beslist om naast chloride bindende impregnatie bijkomend Galvashield XP2 te installeren in de te repareren zones.
De aanliggende zone (chlorideverontreinigd beton) offert zich als het ware op voor de herstelde zone ('gezond beton'). Om dat effect tegen te gaan is het aangeraden de Galvashield XP2 te installeren in de rand van de reparatie. Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield XP2 is voorzien van verbindingsdraden en kan rechtstreeks aan de wapening bevestigd worden. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening.
Dit systeem biedt lokaal een oplossing en voorkomt terugkerende schade in gerepareerde zones. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van lokale herstellingen.

Foto's: Triconsult

DNSmaster