Cathodic protection of bridges in Flanders with Galvashield anodes

Cathodic protection of bridges in West Flanders with sacrifical anodes

The Sas Slijkensbrug which connects Bredene with Ostend is being completely renovated. The works are carried out by Renotec on behalf of the  Road and Traffic Agency of the Flemish Government.

The works include performing concrete repairs in the bridge structure and modernizing the railings. The bridge deck gets a new waterproof membrane while the road and footpaths are renewed. Finally, the bottom of the bridge is painted again.

During the repair of the underside, pit corrosion of the reinforcement was diagnosed.

Deteriorating waterproofing and the use of deicing salts make that reinforcement in the bridge deck, joints and land heads corrode. As a result, the concrete is damaged.

This concrete damage is progressive and the damage image consists of either cracking of concrete or rust spots. In case of attack with chloride, the reinforcement show pitcorrosion. Such attack is not unusual in bridges and can affect the stability of the bridges.

During the repair of the bridges, further corrosion of the reinforcement can be stopped by the installation of the Galvashield sacrificial anodes of Fortius, Diest. www.fortius.be

For this, the Cl content (> 0.40% on cement content) and the amount of internal steel are determined. This data allows to determine the required amount of sacrificial anodes.

This system provides a durable solution and prevents recurring damage. It thus provides additional protection of the reinforcement steel and extends the service life of the repair and the bridge.

 

cathodic protection for BP Building in Antwerp

Galvashield XP2 opofferanodes voor de restauratie van de gevels van de BP-building aan de Antwerpse ring. Het opvallende kantoorgebouw uit begin jaren '60 is het eerste Europese gebouw waarbij gebruik gemaakt is van een zogenaamde hangconstructie: een ophangsysteem met niet-dragende gevelwanden. Het gebouw, een ontwerp van Léon Stynen, is sinds 2001 beschermd.

“Het gebouw springt niet alleen in het oog door zijn unieke constructie, maar ook door zijn opvallende locatie,” aldus minister Bourgeois. “Het is zichtbaar vanuit de verre omgeving. Nadat brokstukken naar beneden vielen werd de betonnen buitenstructuur geïnspecteerd. Daaruit bleek dat de betonaantasting het gevolg is van het gebruik van chloride houdende versneller bij de aanmaak van het beton. Die chloriden hebben het corrosieproces in de hand gewerkt.”

Bij lokaal herstellen van chlorideverontreinigd beton gebeurt het vaak dat er zich nieuwe betonschade voordoet aan de rand van de herstelde zone (ringanode-effect). Tijdens uitvoering werd daarom beslist om naast chloride bindende impregnatie bijkomend Galvashield XP2 te installeren in de te repareren zones.
De aanliggende zone (chlorideverontreinigd beton) offert zich als het ware op voor de herstelde zone ('gezond beton'). Om dat effect tegen te gaan is het aangeraden de Galvashield XP2 te installeren in de rand van de reparatie. Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield XP2 is voorzien van verbindingsdraden en kan rechtstreeks aan de wapening bevestigd worden. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening.
Dit systeem biedt lokaal een oplossing en voorkomt terugkerende schade in gerepareerde zones. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van lokale herstellingen.

Foto's: Triconsult

Self Healing agent, Basilisk, for concrete basin

Water basin repairs itself due to Self-healing Concrete

A water basin of Port of Rotterdam has been constructed with special concrete walls. Due to addition of Basilisk Healing Agent to the concrete the walls will be able to heal itself when cracking occurs. The system is based on bacteria which, when subjected to water contact, will precipitate limestone which will gradually seals the cracks. The technology has been developed at the TU Delft and has been applied in practice due to the corporation of BAM Infra and Basilisk. Available on exclusive base in Belgium through Fortius, Diest

The basin is tank constructed out of four concrete walls. The basin has a length of 47 meters, a width of 5.5 meters and a height of 5 meters. Two walls has been constructed with plain concrete, whereas the other walls has been constructed with the addition of Basilisk Healing Agent.

During the construction there has been no noticeable difference observed in the workability of the Self-healing concrete mixture compared to the plain mixture. Also tests show that there has been no significant difference in the strength development comparing both mixtures (mixtures where identical except the addition of the Self-healing additive).

Basilisk , crack sealer on base of micro organism

Basilisk , crack sealer on base of micro organism

DNSmaster