ResAc-16, Chemical anchor

ResAC-16 is a styrene free methacrylate resin suitable for high performance fixing applications in masonry and non-cracked concrete.

Safe for use in indoor areas: VOC A+.

The colour of the mortar changes from blue to grey during the curing process. This colour change indicates that the anchor is immediately ready for loading.

Restauration of the wooden piles and beams of the Westerstaktsel in Ostend-One of the longest wooden piers in the world

The Westerstaketsel in Ostend is one of the longest wooden piers in the world (650 meter long, constructed in 1888) and in need of repair to secure the stability. The wooden piles and beams have been repaired with the Aslan, GFRP rebars in combination with epoxymortars. So less new tropic wood needs to be used. And saving our forests.

cathodic protection of bridges

Door insijpelen van water en door het gebruik van dooizouten is de wapening in de brugdekken, voegen en landhoofden gecorrodeerd. Met als resultaat dat de beton loskomt. De bruggen zijn volop aan het degenereren door corrosie van de wapening.

Deze betonschade is progressief en het schadebeeld bestaat uit ofwel barsten van het beton ofwel roestvlekken. Bij aantasting met chloride vertoont de wapeningen putcorrosie. Dergelijke aantasting is niet ongebruikelijk in bruggen , kan de stabiliteit van de bruggen aantasten en kan een gevaar zijn daar er betonstukken op de wagens kunnen terecht komen.

Bij de reparatie van de bruggen kan verdere corrosie van de wapening gestopt worden door de installatie van de Galvashield opoffer anodes.

Hiervoor wordt het Cl- gehalte (> 0,40 % op cement gehalte) en de hoeveelheid inwendig staal bepaald. Deze gegevens laten toe om de nodige hoeveelheid opofferanodes te bepalen.
Galvashield bestaat uit een kern van zink, omgeven door een speciale mortel. De Galvashield is voorzien van een verbindingsdraad die dan rechtstreeks aan de wapening bevestigd wordt. Zink is een minder edel metaal dan het wapeningsstaal, waardoor het zink wordt aangetast in plaats van de wapening (het offert zich als het ware op).
Dit systeem biedt een duurzame oplossing en voorkomt terugkerende schade. Het biedt aldus een bijkomende bescherming van het wapeningsstaal en verlengt de levensduur van de reparatie en van de bruggen.

DNSmaster