Ebonex discrete anodes en Camur voor kathodische bescherming van viaduct GentBrugge

Het viaduct in Gentbrugge ondergaat momenteel een stevige renovatie in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer. Ook de betonnen draagstructuur wordt aangepakt. Naast betonherstellingen worden de 94 pijlers voorzien van kathodische bescherming (KB) om corrosie een halt toe te roepen. Het ontwerp van het complexe KB-systeem is van de hand van het Nederlandse Care4Concrete, dat tevens de uitvoering leidt. Fortius uit Diest stond op zijn beurt in voor de levering van maar liefst 5600 Ebonex anodes en de Camur II technologie. “Een mooi, groot project en een schoolvoorbeeld van een Europese samenwerking op het vlak van kathodische bescherming”

Volledig artikel uit GWW beschikbaar op aanvraag.

cathodic protection for lock : Pierre Vandamme in Zeebrugge

cathodic protection for lock : Pierre Vandamme in Zeebrugge with Galvashield XPT

Renotec recently carried out the renovation works on the cellars of the Pierre Vandamme lock bridge, the largest lock in the Zeebrugge port area.
After 30 years, the lock would be fully serviced. Renotec has cleaned and inspected the walls, the injection work, the concrete repairs and a protective layer has been applied to the concrete walls of the lock. These concrete repairs are partly done manually, but largely by spraying. With 108,000 kg of repair mortar, it carried out concrete repairs on an area of ​​600 m². Due to the presence of chlorides and to respond to the ring anode effect, Galvashield XPT-type sacrificial galvanic anodes were mounted on the reinforcement. A number of sacrificial anodes are being monitored to monitor their service life in the coming years. This guarantees a sustainable recovery of the walls of the lock.

Fortius becomes member of the Concrete Preservation Alliance

The Concrete Preservation Alliance promotes durable and sustainable concrete repair. It is a worldwide network of professionals involved in concrete preservation, concrete repair and concrete restoration. Several topics (cathodic protection, structural strenghtening, galvanic anodes, etc) and investigation techniques are available on the website www.wesavestructures.com

The Concrete Preservation Alliance is committed to advancing education in the field of concrete preservation and infrastructure renewal. It shares best practices and spread awareness of new and innovative technologies for the benefit of asset owners and consultants

The purpose of the CPA is to advance the acceptance of good concrete repair and protection practices and to promote the preservation of concrete structures as a sustainable solution.

Gratis Webinars : bescherming en kathodische bescherming voor bruggen en andere kunstwerken.

Vector heeft enige jaren terug de “Concrete Preservation Allliance” opgericht.

De “Concrete Preservation Alliance” organiseert de volgende maanden webinars die focussen op evaluatie, diagnose, reparatie en bescherming van bruggen, viaducten en andere kunstwerken.

In bijlage de uitnodiging voor de verschillende webinars die zullen doorgaan om 7:00 AM EDT (is 14 uur onze tijd) en 2:00 PM EDT (is 20 uur onze tijd) op de verschillende dagen.

Je kan registreren via de volgende link : https://www.wesavestructures.info/events .

We hopen u te mogen verwelkomen op één van de webinars.

DNSmaster